Skip to main content

Welkom bij BSO de Schipper IJmuiden.

BSO de Schipper is een professionele opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar waar de behoefte van kinderen en hun ouders centraal staat. Wij bieden een veilige, huiselijke en een uitdagende omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen gaat bij onze BSO vooral door middel van spel.

Direct inschrijven
BSO de Schipper

Leren door spel

Spel biedt kansen om vrienden te maken, om de wereld om je heen te leren kennen en te begrijpen, om regels te leren, en te begrijpen, om te fantaseren en te creëren en vooral om heel veel plezier te maken. Onze pedagogische medewerkers vervullen een belangrijke rol bij dat spelen. Zij bieden interessant spel aan, helpen kinderen op weg, dagen ze uit tot spel en nemen er zelf deel aan.

BSO de Schipper biedt emotionele veiligheid. Een thuis waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontspannen. De pedagogisch medewerkers benaderen de kinderen bemoedigend en hartelijk. Zij nemen de gevoelens van de kinderen serieus, en laten merken dat zij gewaardeerd worden.

BSO de Schipper biedt gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale competenties. Er is voldoende ruimte voor spel. De pedagogisch medewerker organiseert en begeleidt activiteiten waar meerdere kinderen aan mee kunnen doen.

BSO de Schipper biedt respect voor autonomie. Dat betekent ook dat er keuze vrijheid voor de kinderen is. Na een lange schooldag willen we de kinderen meegegeven dat ze even niets moeten. We bieden activiteiten aan, maar laten de keus bij de kinderen. Wil je lekker op de bank hangen met een boek? Dan mag dat!

Wij kunnen geen kinderen brengen of ophalen bij andere scholen als de school waar de BSO gevestigd is

Landelijk Register Kinderopvang
Registratienummer: 144078107
Inspectierapporten: BSO De Vuurtoren en De Klipper | Landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Schipper team

Contact

Koningsplein 1 & 7
1975 DR, IJmuiden
tel: 0255 72 61 94 / 06 599 020 25 (groep 1)
0255 72 61 95 / 06 599 768 48 (groep 2)

Openingstijden

Maandag 14:00 – 18:30 uur
Dinsdag 14:00 – 18:30 uur
Woensdag 14:00 – 18:30 uur
Donderdag 14:00 – 18:30 uur
Vrijdag 14:00 – 18:30 uur

Een rondleiding aanvragen op deze locatie?

Bel de locatie voor een afspraak