Skip to main content
Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Vanaf 1 januari 2018 krijgen ouders die allebei werken of studeren kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Het maakt niet uit of je kind op de peuteropvang of kinderdagopvang zit. De hoogte van de toeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen.

Praktische informatie

Heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaal je aan de peuteropvang (€10,25 per uur) of BSO (€9,12 per uur) de ouderbijdrage via automatische incasso. De kinderopvangtoeslag ontvang je de via de Belastingdienst. Deze wordt altijd in de voorgaande maand uitbetaald.

Meer over toeslagen
Praktische informatie

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders die niet allebei werken of studeren, kunnen geen kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om naar een peuteropvang te gaan en verstrekken daarom subsidie aan de peuteropvang. De ouder betaalt dan via automatische incasso een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente is verrekend. De hoogte van de ouderbijdrage kunt u in de tabel hieronder vinden.

Wat moet ik doen?

Toeslag aanvragen of hoogte ouderbijdrage berekenen

Als je wel recht hebt op kinderopvangtoeslag

De toeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl. Je hebt hiervoor je DigiD nodig.
Voor de aanvraag heb je een LRKP-nummer nodig. Deze kun je vinden op de pagina van de locatie waarvoor is aangemeld. Geef bij de vaag welke soort opvang je aanvraagt ‘dagopvang’ aan voor kinderen die nog niet naar school gaan en ‘buitenschoolse opvang’ voor kinderen op de basisschool.

Om kinderopvangtoeslag vanaf de start van de opvang te ontvangen, is het belangrijk dat de toeslag 6 weken van te voren is aangevraagd.

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag

Op het moment dat je kind wordt geplaatst, krijg je het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ toegestuurd.
Om deze in te vullen, heb je een inkomensverklaring nodig. Op het formulier staat uitgelegd hoe je deze kunt aanvragen bij de Belastingdienst
Je hebt hiervoor dan een inkomensverklaring nodig. Hoe je deze kunt opvragen bij de Belastingdienst wordt op het formulier uitgelegd. De plaatsingsmedewerker van de peuteropvang handelt jouw aanvraag verder af.

Tarieven 2024

Tarieventabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag gelden de onderstaande tarieven. De hoogte van het tarief wat je als ouder betaald, is afhankelijk van het totale gezinsinkomen. In de maanden juli en augustus hoef je geen ouderbijdrage te betalen. We gaan uit van een openstelling van de opvang gedurende 10 maanden (40 weken) per jaar. In de maand dat je kind geplaatst wordt of naar de basisschool gaat, betaal je per dagdeel naar rato.

InkomensgroepBruto gezinsinkomen
per jaar in euro’s.
Tarief
per uur
Per maand (8 uur per week)
gedurende 40 weken.
VVE per maand (16 uur
per week) gedurende 40 weken
Tarief tweede kind per uurTweede kind per maand (8 uur per week)
gedurende 40 weken.
1Lager dan € 22.345,99€ 0,41€ 13,12€ 13,12€ 0,41€ 13,12
2€ 22.346,00 – € 34.357,99€ 0,52€ 16,64€ 16,64€ 0,45€ 14,40
3€ 34.358,00 - € 47.278,99€ 1,11€ 35,52€ 35,52€ 0,56€ 17,92
4€ 47.279,00 - € 64.305,99€ 1,73€ 55,36€ 55,36€ 0,57€ 18,24
5€ 64.306,00 - € 92.433,99€ 3,01€ 96,32€ 96,32€ 0,84€ 26,88
6€ 92.434,00 - € 128.088,99€ 5,12€ 163,84€ 163,84€ 1,31€ 41,92
7€ 128.089,00 en hoger€ 6,80€ 217,60€ 217,60€ 2,45€ 78,40

KOT tarief € 10,25 per uur
BSO All-in € 9,12 per uur
Schoolweken € 10,95 per uur
Vakantie € 11,10 per uur