Skip to main content

Kind zijn.
De basis
voor later.

Bij Zoople mogen kinderen kind zijn en zichzelf ontwikkelen door te spelen. Ons team aan pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit op een manier die past bij hun belevingswereld.  

Over ons

Visie Zoople

Kinderen leren van nature, maar niet vanzelf. Onze locaties bieden de kinderen de mogelijkheid om zich in eigen tempo te ontwikkelen. We richten ons in eerste instantie op dat het kind zich veilig voelt in de groep, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig kan zijn naar zijn omgeving. Pas dan wordt leren en ontwikkelen mogelijk én leuk. We bieden daarbij een rijke speel-leeromgeving, die aansluit bij de interesses en behoeften van de kinderen.

Onze mensen

Het gezicht van Zoople

De pedagogisch medewerkers van Zoople zijn door hun opleiding en ervaring experts in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ze weten als geen ander hoe de kinderen zich thuis te laten voelen en hen te stimuleren om de wereld om hen heen te ontdekken.

Alle medewerkers hebben de VVE bevoegdheid en werken volgens de VVE-methode Startblokken. Jaarlijks volgen ze bijscholing over didactische en pedagogische onderwerpen. Iedere medewerker en stagiaire is in bezit van een verklaring omtrent gedrag en is gekoppeld aan het personenregister. Op elke locatie is een kinder-EHBO geschoolde medewerker aanwezig.

Jouw kind krijgt één pedagogisch medewerker die hem/haar volgt en begeleidt: de mentor. De mentor zorgt speciaal voor de sociaal-emotionele veiligheid van je kind. Ze volgt en stimuleert zijn of haar ontwikkeling en is het contactpersoon voor ouders.

Bekijk vacatures

Team pedagogisch ondersteuners

Soms vraagt de begeleiding van kinderen (tijdelijk) wat meer aandacht. Dan is het fijn als er een extra pedagogisch medewerker op de groep komt die de vaste pedagogisch medewerkers ondersteunt bij haar taken. Om op deze vraag flexibel te kunnen inspelen, zetten we bij Zoople pedagogische ondersteuning in op locaties waar dat wenselijk is. De pedagogisch ondersteuner begeleidt dan bijvoorbeeld activiteiten met kleine groepjes kinderen. Dit doet zij in overleg met de vaste pedagogisch medewerkers op de groepen.

Team planning & administratie

Verwerken van inschrijvingen, toewijzingen aan locaties en administratie van alle belangrijke gegevens: Team planning & administratie regelt het allemaal. Bij vragen over de inschrijving, wachtlijsten en alle andere administratieve zaken kun je terecht bij Team planning & administratie. Dit team bestaat uit Riekske Fransen en Nel Evertman.

Bestuur en Management

De dagelijkse leiding van Zoople Velsen is in handen van:
Directeur, Margret Snelleman
Cluster Manager, Stephanie Bosma
Bestuurder, Nora Azarkan

Coaches

Coördinator VE Angelique Rosdorff en een Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker.

De Coördinator VE (voorschoolse educatie) bij Zoople Velsen richt zich op het ontwikkelen en invoeren van het beleid voorschoolse educatie. De coördinator  draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de voorschoolse educatie door middel van coaching, ondersteuning en het geven van advies aan de pedagogisch medewerkers op de werkvloer. De coördinator VE werkt actief samen met de basisscholen in de doorgaande lijn om de voorschoolse educatie zo goed mogelijk  te laten aansluiten bij de vroegschoolse educatie op de basisschool.  De coördinator VE is de schakel tussen gemeentelijk beleid VE, het beleid van Zoople en de uitvoering op onze werkvloer. 

Ons beleid

Pedagogisch beleid

In alle peuteropvang locaties wordt gewerkt met een VVE-programma (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). Peuters die extra taalondersteuning nodig hebben kunnen met een doorverwijzing van het consultatiebureau twee extra dagdelen terecht op de peuteropvang en kan er gestart worden met VVE Thuis. Ouders spelen immers een grote rol in de ontwikkeling van hun kind.

Lees het volledige beleidsplan

Nieuwsgierig naar onze locaties?

Bekijk de locaties